Informationsskyltar

Brandskyltar

Dessa skyltar och dekaler används för markering av brandskyddsutrustning. De standardiserade bildsymbolerna lokaliserar på ett mycket tydligt sätt din brandbekämpningsutrustning. I en nödsituation skall man veta vart brandsläckaren finns. Och brandskyltarna skall även påvisa om det är kolsyra, pulver, skum eller en brandpost med vatten.

Varningsskyltar

Dessa skyltar och dekaler Varningsskyltar och Varningsmärken eller säkerhetsskyltar varnar för olika typer av faror! Det betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Nödskyltar

I en nödsituation måste det gå fort! Vi ser till att redskapen som första hjälpen lådor, hjärtstartare osv syns. Beställ nödskyltar enkelt på vår sida. Vi har alla symboler för akutväska, första hjälpen, nöddusch och ögondusch.

Påbudsskyltar

Påbudsskyltar och säkerhetsskyltar hjälper er att förebygga olyckor genom att påminna om ett nödvändigt beteende.
Finns inte den skylt Ni söker så skapar vi enkelt den till Er

Kontakta oss